DEN 5. MAGT

Den femte magt er et nyt begreb. Vi har de tre statsmagter, den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Medierne har fået status af den fjerde magt. Filosofi er kommet til at tage status af Den femte magt, fordi det er i filosofien at vi diskuterer etiske spørgsmål. Et af programmerne i serien vises hver mandag kl. 17.00

PROGRAMMER