Forside Public Access

Public Access

Kanal 1 er den københavnske tv-station, der sender seriøse programmer med skæve vinkler – metropolen set i øjenhøjde – om vigtige lokale nyheder og forhold – om byens ældre der aldrig siger STOP! Omvendt kan vi også tage de mere højtravende diskussioner om diskurser i Kampen Om Sandheden, og være filosofiske og provokerende i Den Femte Magt. Programmerne søger oftest at være inkluderende, hvilket i stationens ånd skal medvirke til trivsel, tryghed og sundhed for borgerne.

Det er afgørende for Kanal 1 at inddrage borgerne i vores tv-virksomhed. Dette kan gøres i forhold til mange emner, f.eks. uddannelse eller sociale forhold, og i forhold til mange aldersgrupper, f.eks. unge eller ældre. Det kan også gøres på mange måder, f.eks. i form af redaktionsgrupper eller som et input fra en engageret borger, der ønsker at formidle et bestemt emne, som vedkommende har en viden om, ofte i kraft af egne oplevelser. Kanal 1’s engagement i lokalsamfundet gør det naturligt at bidrage til styrkelsen af public access i medierne.

METODER I PROGRAMVIRKSOMHEDEN

Da det fornemmeste formål for Kanal 1 er, at lade ytringssvage grupper i samfundet komme til orde i et massemedie, er vores slogan derfor: Public access til borgerne! Vi producerer vores programmer vha. to parallelløbende metoder til at nå vores mål:

1. HJÆLP TIL SELVHJÆLP METODEN

Denne metode benyttes med henblik på at sikre at give de svagest stillede borgere en stemme, at bringe dem tæt til mikrofonen og startknappen på kameraet.Vi kommer dagligt i kontakt med borgere og minoritetsgrupper, der på den ene eller anden måde er blevet marginaliseret og må indrette sig på må og få i skyggesiden ude i samfundets margen. Her tænkes ikke bare på at vi har udsigt til Istedgade og sideindgangen til Københavns Hovedbanegård – hvor vi ved selvsyn konfronteres med nogle af de udfordringer som samfundet møder i hverdagen. Disse grupper får adgang til kanalen og får lov til at beskrive og italesætte deres virkelighed på deres egne præmisser, hvor kravene og forventningerne, herunder til objektivitet, sprog mv. er tilpasset gruppernes egne betingelser og formåen.Vi benytter os af Kanal 1’s eget semi-professionelt udstyr, hvilket oftest er nok til at hjælpe nye redaktioner i gang. Vi gør alt for at kvalificere hvert enkelt individ til at operere på det professionelle niveau – det sker i samarbejde med en professionel stab i Mediehuset København.

2. DEN PROFESSIONELLE METODE

Metoden benyttes med henblik på at bringe vigtige emner i fokus og til en kvalificeret debat, og hvor de gængse forventninger til produktionens kvalitet tilgodeses. Her er den redaktionelle enhed også eksperter, og udgangspunktet neutralitet og videnskabelig objektivitet, og niveauet og sproget kan være på et højere niveau.
Typisk finder studerende fra Hovedstadsområdets universiteter og højere læreanstalter vej til Kanal 1 og engagerer sig i vores redaktioner. Vi har et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, hvor de studerende typisk laver opgaver om marginaliserede grupper; førtidspensionister, ex-udsendte soldater, prostituerede både fra Danmark og udlandet, alkoholikere, kriminelle, bander, forældre til anbragte børn, indvandrere og flygtninge, mv.

Vi benytter os af faciliteterne i Mediehuset København, hvor man har den professionelle ekspertise, udstyr m.v. Mediehuset København bistår os med udstyr og teknisk assistance.