KANAL 1 er en ikke-kommerciel lokal-tv station, en almennyttig forening i hovedstadsregionen, der – udover at producere tv i Region Hovedstaden – også forsøger at give kommunikationssvage grupper i plads i et massemedium, tv-mediet. Ved produktionen af programmerne forsøger vi at inddrage personer, der ikke nødvendigvis deltager direkte i det journalistiske arbejde, men har en mening om stationens programudbud. Kompetence i forhold til både det tekniske og det indholdsmæssige stilles til rådighed for personer, der ønsker at tilrettelægge et tv-program om et lokalt eller nærværende og personligt emne. Det gælder f.eks. ældre, der i en redaktionsgruppe laver tv om og for andre ældre eller mennesker, der kommer i berøring med det psykiatriske system og ønsker at formidle viden og holdninger i denne forbindelse.

KANAL 1 skal fremme almennyttige sociale, politiske og kulturelle aktiviteter i lokalområdet. KANAL 1 skal i sit virke være trivselsfremmende og afspejle lokalområdets aktiviteter, og være en udvidelse af mulighederne for kommunikation borgerne imellem. Kanal 1 sender sine programmer på Kanal Hovedstaden.

om-kanal-1-gallery

Formål

Formålet for Kanal 1 er, at være del af en udvikling, som kan skabe større mellemfolkelig forståelse gennem et forbedret lokalmiljø i Københavnsområdet. Vi vil hellere fokusere på perspektiverne og potentialet, frem for at dyrke sensationer og problemer, og helst vil vi vise lidt skæve vinkler på virkeligheden.

Vi er politisk engagerede uden at være bærere af partipolitiske dagsordener – og vores redaktionelle uafhængighed dyrker vi ved, at belyse problemstillinger ud fra forskellige vinkler.

Ifølge vedtægterne er formålet for KANAL 1 således beskrevet:

Foreningen har til formål at drive lokal-tv i København og kommunerne nord for (primært Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm).

Kanal-1-Kort

2.0

Kanal 1 skal fremme almennyttige sociale, politiske og kulturelle aktiviteter i lokalområdet. Kanal 1 skal i sit virke afspejle lokalområdets aktiviteter, og være en udvidelse af mulighederne for kommunikation borgerne imellem.

2.1

Kanal 1 skal i særlig grad tage hensyn til den del af befolkningen, som normalt ikke kommer til orde i medierne. Dels ved at lette deres adgang til selv at producere udsendelser, dels ved at fremme programmer der sigter på at aktivere denne gruppe.

2.2

Kanal 1 skal være åben for alle synspunkter, og enhver skal have mulighed for at producere programmer på lige økonomiske vilkår.

2.3

Kanal 1 er ikke forpligtet til alsidighed i udsendelserne – med det formål at opnå størst muligt popularitet. Men gennem den åbne adgang til at producere udsendelser, sikres muligheden for modstridende synspunkter.

 

Gældende vedtægter, årsrapport og bestyrelsesliste finder du her: LINK