Forside 02 Bedre plads til LGBT+ børn og familier i daginstitutioner

  02 Bedre plads til LGBT+ børn og familier i daginstitutioner


  Forskning viser, at børn forskelsbehandles i daginstitutioner på grund af køn
  og LGBT+ mv. Anette Erlandson Pedersen, Adjunkt på Videreuddannelsen
  UCC og Rikke Voergård-Olesen, konsulent i normkritisk pædagogik, vil give
  indblik i forskning og undervisning, som gør en forskel. Line Vestergaard, Pæ-
  dagogisk leder hos Børnebyen Vandværket vil fortælle om et konkret projekt
  med normkritisk efteruddannelse af personalet.