Forside 22 Livskvalitet i behandlingen af HIV

  22 Livskvalitet i behandlingen af HIV


  Fremskridt i hiv-behandlingen har på 20 år rykket perspektivet fra et spørgsmål
  om overlevelse til et spørgsmål om at leve godt med en kronisk sygdom.
  Vi skal derfor tænke sundhed i et bredere perspektiv og inddrage flere aspekter
  af livskvalitet. Hvordan kan vi sætte livskvalitet på en formel i sundhedsvæsenet,
  som sikrer en god ensartet kvalitet i behandling med fokus på lighed
  i sundhed men som også giver plads til en mere helhedsorienteret tilgang hos
  den enkelte patient? Paneldebat med deltagere fra Roskilde Sygehus, Skejby
  Sygehus (Aarhus), Patientforeningen Hiv-Danmark m.fl.