Forside Den Danske Forbruger i EU (1) - Pernille Weiss

    Den Danske Forbruger i EU (1) – Pernille Weiss


    De grønne energikilder er vejen frem for en renere verden – men er det i et realistisk tempo? Får vi aflivet sorte energikilder før de grønne er klar? Er kernekraft alligevel vejen frem? Skal vi aflive naturgas helt eller erstatte den med biogas? Vi drøfter EU’s politik på forsyningssikkerheden på den korte og den lange bane.

    Baggrund for serien

    I 4 tv-programmer sætter vi fokus på den danske forbrugeres vilkår og rettigheder – også i en krisetid. EU har stor indflydelse på de produkter og services, som vi gør brug af. Det mærkes bl.a. indenfor fødevarer, elektronik, energiforsyning og transport. Derfor inviterer vi MEP´ere med ekspert på området, for at høre deres synspunkter og analysere situationen. Vi vil høre danskeren om deres meninger og holdninger til de 4 forskellige emner. Mon MEP’erne arbejder nok for at sikre forbrugerne de bedst mulige vilkår og rettigheder?

    Medvirkende: Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti. Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk