Forside Den Danske Forbruger i EU (4) - Bergur Løkke Rasmussen

  Den Danske Forbruger i EU (4) – Bergur Løkke Rasmussen


  I denne episode har vi besøg af Bergur Løkke Rasmussen, som er Medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti, og hvor vi primært har fokus på emnerne elektronik og transport.

  Verden efterspørger i høj grad halvledere til chips, hvilket presser elektronikpriserne. Hvad har EU af initiativer – skal europæiske fabrikker begunstiges til at sikre semiconductor-produktionen? Vi kommer også omkring CE-mærkets indflydelse og fremtid.

  Det er vigtigt med et mobilt samfund, men miljøhensyn fylder mere og mere. Derfor tages der i disse år store beslutning på transportområdet. Det gælder både indenfor persontransport som biler/busser/tog, men også godstransport. Hvad satser vi på af energikilder – Er det el eller brint? Vi debatterer EU’s indflydelse på vores fremtidige valg af transport.

  Baggrund

  I 4 tv-programmer, der sendes på dk4, sætter vi fokus på den danske forbrugeres vilkår og rettigheder – også i en krisetid. EU har stor indflydelse på de produkter og services, som vi gør brug af. Det mærkes bl.a. indenfor fødevarer, elektronik, energiforsyning og transport. Derfor inviterer vi MEP´ere med ekspert på området, for at høre deres synspunkter og analysere situationen. Vi vil høre danskeren om deres meninger og holdninger til de 4 forskellige emner. Formålet med programmerne er at give indsigt i MEP ́ers arbejde med at sikre forbrugerne de bedst mulige vilkår og rettigheder.