Forside Doula (69) - About birth

  Doula (69) – About birth


  Doula – About birth
  Gæst: Binnie A Dansby

  Binnie A Dansby er en banebrydende og inspirerende lærer, som har faciliteret utallige menneskers transformation. Hun er også filosof, en fremragende terapeut samt forfatter. Kort fortalt har Binnie viet sit liv til at forandre livskvaliteten gennem en anerkendelse af, hvordan fødslen påvirker menneskets bevidsthed og kultur. Jeg er dybt beæret over at have Binnie i mit studie til en samtale om fødsel!
  Hendes arbejde og udtryk befinder sig i det felt, hvor The Human Potential Movement, med dens fokus på undersøgelse af det psykologiske og spirituelle, forenes med en udforskning af graviditet og det at blive født, som tager i betragtning, at individer lærer og er bevidste allerede før – og under fødslen. Efter at have arbejdet intenst med at udforske og heale sin egen forståelse af og oplevelse af fødsel foretog Binnie i 1977 en afgørende ændring i sin tilværelse og forlod sin karriere inden for design og begyndte at arbejde som åndedrætsterapeut. I 1980 udviklede hendes arbejde sig fra en privat praksis og uddannelse til at have større fokus på graviditet, fødsel og det første leveår som værende dét, der dannede grundlaget for de systemiske mønstre, der udspiller sig i vores liv og kultur. Dette fokus udsprang af, at hun i oktober 1980 deltog i forberedelserne til og assisterede ved den første fødsel i vand, der fandt sted i USA.

  I arbejdet med voksne, såvel individuelt som i grupper, hørte hun igen og igen om erindringer fra før fødslen og oplevelser under og lige efter fødslen, hvilket inspirerede hende til at fokusere på og lytte til det ufødte barn ved de mange hundrede fødsler, hun har deltaget i. ”Fødslen er min vigtigste lærer og guide!” siger hun.

  Gennem den målrettede undersøgelse af, hvad det vil sige at være et bevidst væsen, har Binnie skabt, udviklet og ledet en terapeutisk, healende uddannelse, som hedder SOURCE Process and Breathwork – på dansk SOURCE åndedrætsterapi.

  ENGLISH
  Binnie A Dansby is a pioneering and inspired international teacher/facilitator of human transformation. She is also a gifted therapist, philosopher and author. In essence Binnie is dedicated to transforming the quality of life through the acknowledgement of the effects of birth on human consciousness and culture.
  Im honored to have Binnie as a guest in my tv-studio.

  Her work and expression lives at the place where the human potential movement, with its emphasis on psychological and spiritual inquiry comes together with a field of exploration into pregnancy and being born that itself takes into consideration that beings are learning and conscious in the womb and at birth.
  Impassioned by the impact of exploring and healing her own understanding and experience of birth, in 1977 Binnie made a significant shift, leaving her career in design to begin her therapeutic Breathwork practice. In 1980, her work evolved from private practice and training to more focus on pregnancy, birth and the first year of life as the foundation of the systemic patterns active in our lives and culture. This focus was motivated by her participation in the preparation for and attendance with the first water birth in the USA in October 1980.

  Paying attention to pre-natal experience and birthing practices remembered and expressed by adults, privately and in groups, inspired her to deepen and listen to Beings in utero and at the hundreds of births that she has attended. She says, “Birth is my greatest teacher and guide!”

  Through her determined inquiry into what it means to be a conscious human being, Binnie has created, developed, and led a system/school of healing called SOURCE Process and Breathwork.