Forside enerGitte (56) - Sherin Khankan 2

  enerGitte (56) – Sherin Khankan 2


  Sherin Khankan er stifter og leder af Exitcirklen.
  Religionssociolog, kognitiv psykoterapeut og forfatter.

  Exitcirklen- Veje ud af psykisk vold, er Danmarks samtalegrupper for pyskisk voldsramte. I dag har Exitcirklen 7 samtalegrupper i 4 store danske byer. Alle samtalegrupper kører strukturerede kognitive 12 ugers forløb.

  Ensomhed er en af de største følgekonsekvenser ved psykisk vold. Exitcirklen er et værn mod ensomhed og dermed isoloation. Exitcirklens mål er at hjælpe voldsofre til et liv uden vold ved at:

  1. udfordre vedligeholdende voldsmønstre
  2.  at dele livshistorier uredigeret
  3. at komme ud af ensomheden
  4. at genopbygge selvværd
  5. at udfordre sikkerhedsadfærd
  6. at styrke piger og kvinder til at kunne sige fra overfor den psykiske vold
  7. at modtage kognitive redskaber