Forside Vold Bag Facaden - Forældrefremmedgørelse – de levende døde forældre

  Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse – de levende døde forældre


  Hvad er forældrefremmedgørelse? Hvad gør det ved børn og voksne? Og hvad kan vi gøre for at hjælpe ofre – børn såvel som voksne der rammes af forældrefremmedgørelsen.

  Hvert år mister forældre i Danmark børn til forældrefremmedgørelse. Og børn mister en mor eller far til forældrefremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse er en form for psykisk vold og målet er at fremmedgøre den ene forælder overfor barnet i en sådan grad at barnet ikke længere tør eller magter at have den fremmedgjorte forælder i sit liv. Ofte fordi at det bliver for farligt for barnet at skulle bevæge sig mellem de to forældre, idet barnet straffes på forskellig vis, hvis det siger ja til begge forældre.
  Forældrefremmedgørelse er kendetegnet ved at den ene forælder bagtaler, krænker, miskrediterer og karaktermyrder den anden forælder. Disse handlinger sker med barnet/børnene som hovedvidner idet målet er at intimidere, skræmme og kontrollere barnet så voldsomt at det ikke længere kan rejse mellem de to hjem eller magte at have den fremmedgjorte forælder i deres liv.

  Baggrund

  Forældrefremmedgørelse kan finde sted i et parforhold, ægteskab eller efter at skilsmissen er indtruffet og forældrene bor hver for sig. Forældrefremmedgørelse forekommer oftest i skilsmissesager hvor den ene forælder ikke ønsker skilsmissen og reagerer voldsomt på at blive forladt. Samt i sager hvor den der går, ønsker at starte et liv med en ny partner, hvilket kan medføre voldsom jalousi og hævnfølelse hos den efterladte part.

  Men hvordan er det muligt at udslette en mor eller far? Hvordan er det muligt at en forælder kan blive dømt levende død og nægtet adgang til sine egne børn i et moderne demokrati? Hvert år mister forældre retten til at se deres børn i danske retssale. Her vurderes det f.eks. at barnet betaler en for høj pris i ” krigen mellem mor og far” og at barnet derfor ikke længere skal have adgang til mor eller far.
  I dette program skal i møde en far der har mistet sine 2 børn til forældrefremmedgørelse.