Forside Vold Bag Facaden - Islamiske skilsmisser og religiøs kontrol

    Vold Bag Facaden – Islamiske skilsmisser og religiøs kontrol


    Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i Danmark.

    Jesper Petersen giver et unikt indblik i danske muslimers sharia praksis med fokus på islamiske skilsmisser i Danmark.

    Muslimske kvinders ret til en islamisk skilsmisse er nærmest ikke eksisterende i en dansk såvel som en europæisk kontekst og muslimsk praksis. De fleste islamiske vielseskontrakter rummer ikke kvinders ret til islamisk skilsmisse. Det betyder i praksis at kun manden kan give en islamisk skilsmisse. Denne patriarkalske praksis er et eksempel på strukturel psykisk vold i muslimske miljøer.

    En rapport fra Vive (08.01.2020) belyser hvilke vanskeligheder muslimske kvinder i Danmark har ved at komme ud af uønskede islamiske ægteskabskontrakter. Disse vanskeligheder handler om at kvinder kan risikere at ende i situationer, hvor de er skilt ifølge dansk ret, men ifølge religiøs praksis fortsat anses for at være ”gift”. Det kan resultere i alvorlige følgekonsekvenser både for dem og deres børn. Denne form for psykisk vold, hvor manden ikke anerkender kvindens ret til skilsmisse, frihed og et liv efter skilsmissen forekommer også i etnisk danske familier.