vold-bag-facaden-logo-9-10-08-2020

VOLD BAG FACADEN

Vold bag facaden er en ny programrække der sætter fokus på psykisk vold og andre voldsformer herunder fysisk vold, seksualiseret vold, digital vold, vidnevold, følelsesmæssig incest, gaslighting, forældrefremmedgørelse, økonomisk vold, materiel vold, stalking, latent vold, mobning, negativ social kontrol, religiøs tvang med flere.

I denne programrække om vold bag facaden vil du møde mennesker der deler deres fortællinger om vold. Du vil også få konkrete redskaber til at tackle følgekonsekvenserne af den vold du måske står midt i eller har stået i.

Vold findes i mange former og kan optræde I familien, i barndommen, i kæresterelationer, ægteskaber på arbejdspladser i skolen i form af mobning og på systemniveau.

Denne programrække har til formål at:
Give viden om psykisk vold og dens mange voldsformer
At forstå konsekvenserne af psykisk vold
At styrke voldsofre i at kunne sige fra overfor den psykiske vold
At vise veje ud af psykisk vold
At give seerne konkrete redskaber til at tackle psykisk vold
At give voldsramte muligheden for at dele deres fortælling om psykisk vold
At give voldsramte mulighed for at kunne spejle sig i andres livsfortællinger om vold og
derved føle sig mindre ensomme.
At styrke voldsofre, give håb og gøre dem mere robuste.

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer.

Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse

Sherin Khankan læner sig op ad en husmur - eller hun står bag facadenVært: Sherin Khankan, cand. mag. i religionssociologi og filosofi, forfatter og kognitiv psykoterapeut. Samt stifter og direktør af NGO’en Exitcirklen- Veje ud af psykisk vold. Udnævnt af BBC til at være blandt de 100 mest indflydelsesrige kvindelige pionerer i verden i 2016 og modtager af flere priser herunder Dansk Kvindesamfunds Mathildeprisen  www.exitcirklen.dk

Disclaimer
De levende fortællinger i programmet Vold bag Facaden repræsenterer ikke det fulde billede eller den komplette virkelighed. Fortællingerne udgør én vinkel på virkeligheden ud af flere vinkler.

Der er altid flere sider af en fortælling, og vi mennesker kan have forskellige opfattelser af den samme virkelighed.

Dette program fortæller ofrenes historier og tager således udgangspunkt i deres erfaringer, oplevelser, følelser, tanker og adfærd, men vi anerkender, at der er andre sider af historien, som ikke kommer til orde i dette program.

VOLD BAG FACADEN

Vold bag facaden 33 – Capella – Seksualiseret vold

Seksualiseret vold: Når barnet i en tidlig alder bliver seksualiseret Capella er 34 år og er sanger og underviser. Capella fortæller om sine oplevelser med...

Vold bag facaden – Når voldsramte børn bliver små voksne

Når børn bliver små voksne - om Psykisk vold i barndommen. Capella er 34 år og er sanger og underviser. Capella fortæller om at vokse op...

Vold bag facaden – Fra kriminel til poetisk stjerneskud

Haidar Ansari er et poetisk stjerneskud og udkommer snart med hans anden digtsamling på Gyldendal. Han er kun 23 år men har oplevet mere...

Vold Bag facaden – Religion og seksuel skam

Thea er 25 år og jurastuderende på Københavns Universitet. Thea fortæller om at vokse op i en kultur hvor der er tradition for ikke at...

Vold bag facaden – Vold i barndommens gade

Samia er 21 år og bor i Købenavn. Samia blev udsat for fysisk og psykisk vold i barndommen. Men på overfladen så alt pænt ud. Om...

Vold bag facaden – Gaslighting og crazymaking del 2

Dette er 2. del om Nanna, som deler sin fortælling om psykisk vold i parforholdet. Udadtil så alt fint ud og forelskelsen var stor. Men...

Vold bag facaden – Gaslighting og crazymaking – del 1

Nanna 32 år, under uddannelse som kropsterapeut. Nanna deler sin fortælling om psykisk vold i parforholdet. Udadtil så alt fint ud og forelskelsen var stor. Men...

Vold Bag Facaden – Marie Brixtofte, Følelsesmæssig incest (del 2)

Følelsesmæssig incest er en form for psykisk vold Psykolog Marie Brixtofte gør os klogere på begrebet følelsesmæssig incest. Følelsesmæssig incest er når børn bliver gjort til...

Vold Bag Facaden – Marie Brixtofte, Følelsesmæssig incest (del 1)

Følelsesmæssig incest er en form for psykisk vold Psykolog Marie Brixtofte gør os klogere på begrebet følelsesmæssig incest. Følelsesmæssig incest er når børn bliver gjort til...

Vold Bag Facaden – Hvorfor havner jeg i voldelige parforhold?

Når volden gentager sig i nye parforhold Ida er lige kommet ud af et voldeligt forhold. Hun kaster sig ud i en ny kærlighed med...

Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse, hvad med børnene?

Hvad med børnene? Om forældrefremmedgørelse og de tabte børn. En far genbesøger ” Vold bag facaden” og sætter fokus på børn der mister deres forældre...

Vold Bag Facaden – Hvordan lever man videre efter forældrefremmedgørelse?

Hvordan lever man videre når man har mistet sine børn til forældrefremmedgørelse? En far genbesøger ”Vold bag Facaden” og fortæller hvordan han lever videre efter...

VOLD BAG FACADEN – DRENGE RAMMES OGSÅ AF PSYKISK OG FYSISK VOLD (2)

”En dag blev jeg fysisk større end min far og kunne kigge ned på ham. Det forandrede alt.” Hvordan kommer man videre efter vold i...

VOLD BAG FACADEN – ”SÅDAN ER ALLE FÆDRE” OM VOLD I FAMILIEN (1)

Mads er 19 år og deler sin fortælling om vold i familien. Han fortæller om en opvækst med en far som var verdens bedste far...

Vold bag facaden – Femicide og kvindedrab – del 2

I Danmark er der cirka 12 kvinder om året, der bliver dræbt enten af deres tidligere eller nuværende partner. Så spørgsmålet er: Er hjemmet...

Vold Bag Facaden – Femicide og kvindedrab – del 1

I Danmark er der cirka 12 kvinder om året, der bliver dræbt enten af deres tidligere eller nuværende partner. Så spørgsmålet er: Er hjemmet...

Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse – når børn bliver brikker i et magtspil

Hvert år mister forældre deres børn. Ikke fordi de er dårlige forældre eller fordi at de har gjort noget forkert, men fordi at de...

Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse – de levende døde forældre

Hvad er forældrefremmedgørelse? Hvad gør det ved børn og voksne? Og hvad kan vi gøre for at hjælpe ofre – børn såvel som voksne...

Vold Bag Facaden – Tag dig sammen kvinde

Lea Muldtofte er et eksempel på, at det er vigtigt at nedbryde den etablerede sandhed om anoreksi som en ungpige-sygdom i en besættelse af...

Vold Bag Facaden – At sulte sig ud af volden

Lea Muldtofte er ph.d. og kommende forfatter til bogen OM FORLADELSE. Hun fortæller om sin mangeårige spiseforstyrrelse, og hvordan hendes oplevelser med psykisk vold...

Vold Bag Facaden – Psykisk vold i barndommen

Vold i Barndommen Den kendte filminstruktør Christina Rosendahl deler sin fortælling om psykisk vold i barndommen. Christina Rosendahl har bevidnet og oplevet psykisk vold, fysisk...

Vold Bag Facaden – Følelsesmæssig incest

At holde på facader og hemmeligheder Psykolog, forfatter og politikker Marie Brixtofte fortæller om psykisk vold i form af at være barn af en misbruger...

Vold Bag Facaden – Når kærlighed bliver farlig

Simone er Jurastuderende og var udsat for psykisk vold og fysisk vold i et parforhold. Langsomt blev hendes grænser rykket og hun var på...

Vold bag facaden – Er spiseforstyrrelser for mænd?

Psykisk vold og spiseforstyrrelser rammer også drenge og mænd. Asger Tobias Brodtkorb, fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for...

Vold Bag Facaden – Vejen ud af religiøs vold

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Islamiske skilsmisser og religiøs kontrol

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Hvorfor går du ikke bare?

Ida er kandidatstuderende på Københavns Universitet og udefra var det ikke til at se at hun levede i et psykisk voldeligt forhold. Den altid...

Vold Bag Facaden – Når mobning sætter spor

Hans Vedsted gæster Vold bag facaden og deler sin fortælling om at opleve mobning i barndommen og om de alvorlige følgekonsekvenser mobning har som...

Vold Bag Facaden – Vidnevold i barndommen

Asger Tobias Brodtkorb fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for mænd? Han gæster min programrække "Vold bag facaden" og...

Vold Bag Facaden – Psykisk vold i parforholdet

Psykolog, forfatter og politikker Marie Brixtofte fortæller om psykisk vold i parforholdet. Marie fortæller om følelsesmæssig incest og gaslighting i parforholdet. Medvirkende: Marie Brixtofte Vært: Sherin...

Vold Bag Facaden – Religiøs kontrol og tvang

At blive udstødt fra familien Nawras Al Hashimi arbejder i Socialforvaltningen med udsatte unge og hjemløse. Han har selv oplevet en form for ”hjemløshed” og...