vold-bag-facaden-logo-9-10-08-2020

VOLD BAG FACADEN

Vold bag facaden er en ny programrække der sætter fokus på psykisk vold og andre voldsformer herunder fysisk vold, seksualiseret vold, digital vold, vidnevold, følelsesmæssig incest, gaslighting, forældrefremmedgørelse, økonomisk vold, materiel vold, stalking, latent vold, mobning, negativ social kontrol, religiøs tvang med flere.

I denne programrække om vold bag facaden vil du møde mennesker der deler deres fortællinger om vold. Du vil også få konkrete redskaber til at tackle følgekonsekvenserne af den vold du måske står midt i eller har stået i.

Vold findes i mange former og kan optræde I familien, i barndommen, i kæresterelationer, ægteskaber på arbejdspladser i skolen i form af mobning og på systemniveau.

Denne programrække har til formål at:
Give viden om psykisk vold og dens mange voldsformer
At forstå konsekvenserne af psykisk vold
At styrke voldsofre i at kunne sige fra overfor den psykiske vold
At vise veje ud af psykisk vold
At give seerne konkrete redskaber til at tackle psykisk vold
At give voldsramte muligheden for at dele deres fortælling om psykisk vold
At give voldsramte mulighed for at kunne spejle sig i andres livsfortællinger om vold og
derved føle sig mindre ensomme.
At styrke voldsofre, give håb og gøre dem mere robuste.

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer.

Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse

Sherin Khankan-fbVært: Sherin Khankan, cand. mag. i religionssociologi og filosofi, forfatter og kognitiv psykoterapeut. Samt stifter og leder af NGO’en Exitcirklen- Veje ud af psykisk vold. Udnævnt af BBC til at være blandt de 100 mest indflydelsesrige kvindelige pionerer i verden i 2016 og modtager af flere priser herunder Dansk Kvindesamfunds Mathildeprisen  www.exitcirklen.dk

VOLD BAG FACADEN

Vold Bag Facaden – Seksuel vold 2

Trine bryder med et tabu og fortæller åbent og modigt om seksuel vold i parforholdet. Hun sætter ord på at seksuel vold ikke kun...

Vold Bag Facaden – Seksuel vold 1

Trine bryder med et tabu og fortæller åbent og modigt om seksuel vold i parforholdet. Hun sætter ord på at seksuel vold ikke kun...

Vold Bag Facaden – Jesper Petersen 2. Del.

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Jesper Petersen

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Ida, hvorfor går du ikke bare?

Ida er kandidatstuderende på Københavns Universitet og udefra var det ikke til at se at hun levede i et psykisk voldeligt forhold. Den altid...

Vold Bag Facaden – Simone, når kærlighed bliver farlig

Simone er Jurastuderende og var udsat for psykisk vold og fysisk vold i et parforhold. Langsomt blev hendes grænser rykket og hun var på...

Vold Bag Facaden – Hans Vedsted

Hans Vedsted gæster Vold bag facaden og deler sin fortælling om at opleve mobning i barndommen og om de alvorlige følgekonsekvenser mobning har som...

Vold Bag Facaden – Den indre kritiker – når psykisk vold rammer indefra – Alkohol og vidnevold i barndommen

Asger Tobias Brodtkorb fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for mænd? Han gæster min programrække "Vold bag facaden" og...

Vold bag facaden – selvbedrag og spiseforstyrrelse

Psykisk vold og spiseforstyrrelser rammer også drenge og mænd. Asger Tobias Brodtkorb, fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for...

Vold Bag Facaden – Marie Brixtofte

Psykisk vold i parforholdet del 2 Psykolog, forfatter og politikker Marie Brixtofte fortæller om psykisk vold i parforholdet. Marie fortæller om følelsesmæssig incest og gaslighting...