vold-bag-facaden-logo-9-10-08-2020

VOLD BAG FACADEN

Vold bag facaden er en ny programrække der sætter fokus på psykisk vold og andre voldsformer herunder fysisk vold, seksualiseret vold, digital vold, vidnevold, følelsesmæssig incest, gaslighting, forældrefremmedgørelse, økonomisk vold, materiel vold, stalking, latent vold, mobning, negativ social kontrol, religiøs tvang med flere.

I denne programrække om vold bag facaden vil du møde mennesker der deler deres fortællinger om vold. Du vil også få konkrete redskaber til at tackle følgekonsekvenserne af den vold du måske står midt i eller har stået i.

Vold findes i mange former og kan optræde I familien, i barndommen, i kæresterelationer, ægteskaber på arbejdspladser i skolen i form af mobning og på systemniveau.

Denne programrække har til formål at:
Give viden om psykisk vold og dens mange voldsformer
At forstå konsekvenserne af psykisk vold
At styrke voldsofre i at kunne sige fra overfor den psykiske vold
At vise veje ud af psykisk vold
At give seerne konkrete redskaber til at tackle psykisk vold
At give voldsramte muligheden for at dele deres fortælling om psykisk vold
At give voldsramte mulighed for at kunne spejle sig i andres livsfortællinger om vold og
derved føle sig mindre ensomme.
At styrke voldsofre, give håb og gøre dem mere robuste.

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer.

Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse

Sherin Khankan læner sig op ad en husmur - eller hun står bag facadenVært: Sherin Khankan, cand. mag. i religionssociologi og filosofi, forfatter og kognitiv psykoterapeut. Samt stifter og direktør af NGO’en Exitcirklen- Veje ud af psykisk vold. Udnævnt af BBC til at være blandt de 100 mest indflydelsesrige kvindelige pionerer i verden i 2016 og modtager af flere priser herunder Dansk Kvindesamfunds Mathildeprisen  www.exitcirklen.dk

VOLD BAG FACADEN

Vold Bag Facaden 18 – Femicide og kvindedrab – del 1

I Danmark er der cirka 12 kvinder om året, der bliver dræbt enten af deres tidligere eller nuværende partner. Så spørgsmålet er: Er hjemmet...

Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse – når børn bliver brikker i et magtspil

Hvert år mister forældre deres børn. Ikke fordi de er dårlige forældre eller fordi at de har gjort noget forkert, men fordi at de...

Vold Bag Facaden – Forældrefremmedgørelse – de levende døde forældre

Hvad er forældrefremmedgørelse? Hvad gør det ved børn og voksne? Og hvad kan vi gøre for at hjælpe ofre – børn såvel som voksne...

Vold Bag Facaden – Tag dig sammen kvinde

Lea Muldtofte er et eksempel på, at det er vigtigt at nedbryde den etablerede sandhed om anoreksi som en ungpige-sygdom i en besættelse af...

Vold Bag Facaden – At sulte sig ud af volden

Lea Muldtofte er ph.d. og kommende forfatter til bogen OM FORLADELSE. Hun fortæller om sin mangeårige spiseforstyrrelse, og hvordan hendes oplevelser med psykisk vold...

Vold Bag Facaden – Psykisk vold i barndommen

Vold i Barndommen Den kendte filminstruktør Christina Rosendahl deler sin fortælling om psykisk vold i barndommen. Christina Rosendahl har bevidnet og oplevet psykisk vold, fysisk...

Vold Bag Facaden – Følelsesmæssig incest

At holde på facader og hemmeligheder Psykolog, forfatter og politikker Marie Brixtofte fortæller om psykisk vold i form af at være barn af en misbruger...

Vold Bag Facaden – Når kærlighed bliver farlig

Simone er Jurastuderende og var udsat for psykisk vold og fysisk vold i et parforhold. Langsomt blev hendes grænser rykket og hun var på...

Vold bag facaden – Er spiseforstyrrelser for mænd?

Psykisk vold og spiseforstyrrelser rammer også drenge og mænd. Asger Tobias Brodtkorb, fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for...

Vold Bag Facaden – Vejen ud af religiøs vold

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Islamiske skilsmisser og religiøs kontrol

Jesper Petersen, postdoc på Københavns Universitet, forsker i danske muslimers shariapraksis og forfatter til bogen Sharia og Samfund. Islamisk ret, etik og praksis i...

Vold Bag Facaden – Hvorfor går du ikke bare?

Ida er kandidatstuderende på Københavns Universitet og udefra var det ikke til at se at hun levede i et psykisk voldeligt forhold. Den altid...

Vold Bag Facaden – Når mobning sætter spor

Hans Vedsted gæster Vold bag facaden og deler sin fortælling om at opleve mobning i barndommen og om de alvorlige følgekonsekvenser mobning har som...

Vold Bag Facaden – Vidnevold i barndommen

Asger Tobias Brodtkorb fra Allerød er forfatter til bogen " Selvbedrag - Er spiseforstyrrelser for mænd? Han gæster min programrække "Vold bag facaden" og...

Vold Bag Facaden – Psykisk vold i parforholdet

Psykolog, forfatter og politikker Marie Brixtofte fortæller om psykisk vold i parforholdet. Marie fortæller om følelsesmæssig incest og gaslighting i parforholdet. Medvirkende: Marie Brixtofte Vært: Sherin...

Vold Bag Facaden – Religiøs kontrol og tvang

At blive udstødt fra familien Nawras Al Hashimi arbejder i Socialforvaltningen med udsatte unge og hjemløse. Han har selv oplevet en form for ”hjemløshed” og...

Vold Bag Facaden – Seksuel vold, han kyssede mig aldrig

Trine bryder med et tabu og fortæller åbent og modigt om seksuel vold i parforholdet. Hun sætter ord på at seksuel vold ikke kun...

Vold Bag Facaden – Seksualiseret psykisk vold

Trine bryder med et tabu og fortæller åbent og modigt om seksuel vold i parforholdet. Hun sætter ord på at seksuel vold ikke kun...